Temel Öğrenim Çıktıları

1-Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi
2-Temel tıp kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi
3-Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi
4-Mesleki ve etik sorumluluğu anlama
5-Mesleki güncel konuları izleme
6-İlgili dalda verilen bilgileri uygulama becerisi
7-İlgili daldaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
8-İlgili daldaki çağdaş yöntemler, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme bilgi becerisi
9-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrama ve uygulama becerisi
10-Hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi
11-Hastalıkların ayırıcı tanısını bilme becerisi
12-Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi
13-Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi
14-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi
15-Disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi