Dil Dersleri

Lisans öğrencilerinin tamamına isteğe bağlı 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutulmaktadır.

Akademik yıl boyunca personel ve öğrencilerimize yönelik çeşitli dil kursları düzenlenmektedir.

Fakülte ve yüksekokullar da kendi içlerinde alt yapılarını hazırlayarak da kurs düzenleyebilmektedir.

Ayrıca dönemsel olarak da dil kursları açılabilmektedir.

Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde çeşitli konularda kurs vermek üzere Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bulunmaktadır. Yabancı dil kursları da bu Merkez tafaından düzenlenmektedir.

Ayrıca Tekirdağ şehir merkezlerinde dil kursları düzenleyen özel ve değişik dernek/kuruluşlara ait dil kursları mevcuttur.