Temel Öğrenim Çıktıları

1-Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği
2-Yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yeteneği
3-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
4-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
5-Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanma yeteneği (laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplamak, teknik çizim hazırlamak, teknik rapor hazırlamak, teknik sunum yapmak, hesaplama araçlarını ve bilişim teknolojilerini ve paket programları etkin olarak kullanmak.)
6-Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama ve sorumluluk alabilme
7-Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, tarım makinaları alanındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
8-Güncel mesleki sorunları saptama, tanımlama, takip etme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi
9-Denemeleri tasarlama, gerçekleştirme, veri elde etme, elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği
10-Çok disiplinli ekiplerle beraber etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği ve sorumluluk alma özgüveni
11-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi