Temel Öğrenim Çıktıları

1-Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği
2-Lisans ve lisansüstü düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci
3-Fen bilimleri ve genel ziraat mühendisliği konularında yeterli alt yapıya sahip olma, teorik ve uygulamalı bilgileri tarımsal üretim ve çalışma alanlarında kullanabilme becerisi
4-Bitkisel üretimde karşılaşılabilecek zararlı, hastalık ve yabancıot problemlerini saptama, tanılama becerisi
5-Bitkisel üretimde karşılaşılabilecek zararlı, hastalık ve yabancıotlarla mücadeleye karar verme ve uygun yöntemlerle mücadele etme becerisi
6-Bitki Koruma uygulamaları için gerekli temel alet ve ekipmanları kullanabilme becerisi
7-Bitki Koruma lisans ve lisansüstü düzeyindeki çalışmalarda sorumluluk alma özgüveni
8-Bitki koruma lisans düzeyindeki çalışmaları paylaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olma
9-Bitki Koruma alanında proje üretme, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği bilinci, bu alanda çıkabilecek hukuksal problemlerin çözümlenmesinde farkındalık
10-Bitki Koruma alanında deneme tasarlama, kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği