Program Profili

 NKÜ Fizik Bölümünden mezun öğrenciler, enerji sektörü, bilişim sektörü, sağlık fiziği, radyoloji, tahribatsız görüntüleme yöntemleri, kalite kontrol, bankacılık sektöründe veri analizi, iletişim sektörü, telekomunikasyon, savunma sanayii, çevre koruma amaçlı emisyon ölçümleri alanlarında çalışılabilirler.