Program Profili

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı bilim, sanat, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan planlaması, tasarımı ve yönetimiyle uğraşır. Peyzaj Mimarlığı insanlığın geleceğini tehdit eden çevre sorunlarına çözümler bulmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak, onarmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunlardan belirli ölçülerde [koruma-kullanma dengesi] yararlanmak amacıyla ortaya çıkmış bir meslek disiplinidir. Peyzaj Mimarlığı ekolojik veri tabanlı fiziksel planlama yapan tek meslek disiplinidir. Bu bağlamda misyonumuz, meslek disiplinimize sahip çıkarak hak ettiği yere kavuşması için çaba göstermek, mesleğin gerektirdiği en akılcı peyzaj planlamaları ile peyzaj tasarım projelerine imza atmak, etik anlayışla bağdaşan eğitimi vererek piyasada aranan düzgün peyzaj mimarları yetiştirmektir.