Kazanılan Derece

Mezun olunduğunda Ziraat Mühendisliği diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Ziraat Mühendisi´dir