Tekstil Mühendisliği (YL) Kredili Ders Yapısı ŞemasıDers

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2018-2019 Güz Dönemi Tekstil Mühendisliği Seçmeli Dersler() 45
LÜ-T-37 Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarım Sistemleri 3 0 5
LÜ-T-16 Boyarmadde Kimyası 3 0 5
LÜ-T-11 Dokumanın Fiziksel Analizi 3 0 5
LÜ-T-32 Elyaf ve İplik Mekaniği 3 0 5
LÜ-T-22 Enstrümantal Analiz I 2 2 5
LÜ-T-23 Enstrümantal Analiz II 2 2 5
LÜ-T-31 Enzimlerin ve Nanoteknolojik Ürünlerin Tekstil Boyacılığındaki Uygulamaları 3 0 5
LÜ-T-33 Giysi Konforu 3 0 5
LÜ-T-28 İleri İstatistiksel Tahminleme Yöntemleri(Yıllık) 3 0 5
LÜ-T-10 İleri Örme Teknolojisi 3 0 5
LÜ-T-45 İleri Tekstil Malzemeleri 3 0 5
LÜ-T-05 İplik Oluşumu,Yapı ve Özellikleri 3 0 5
LÜ-T-26 İstatistiksel Deney Tasarımı 3 0 5
LÜ-T-42 Kalite Geliştirme Teknikleri 3 0 5
LÜ-T-19 Kıl Kökenli Lüks Lifler ve Terbiye İşlemleri 2 2 5
LÜ-T-21 Kimyasal Araştırma Teknikleri 2 2 5
LÜ-T-43 Koordinasyon Kimyası ve Tekstildeki Yeri 3 0 5
LÜ-T-06 Kumaş Geometrisi 3 0 5
LÜ-T-27 Kumaş Tutumu Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-T-41 Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon 3 0 5
LÜ-T-07 Özel İplik Üretim Teknikleri 3 0 5
LÜ-T-08 Özgün Dokuma Teknikleri 3 0 5
LÜ-T-17 Renk Ölçüm Sistemleri 2 2 5
LÜ-T-44 Salgı Kökenli Lüks Lifler ve Terbiye İşlemleri 3 0 5
LÜ-T-29 Sipariş Tahminlemesi ve Envanter Yöntemi 3 0 5
LÜ-T-09 Teknik Tekstiller 3 0 5
LÜ-T-20 Tekstil Boyacılığında Yeni Teknoloji ve Yöntemler 3 0 5
LÜ-T-30 Tekstil Boyacılığının Bilimsel Esasları 3 0 5
LÜ-T-03 Tekstilde İstatistiksel Analiz 3 0 5
LÜ-T-13 Tekstilde Kalite Sistemleri 3 0 5
LÜ-T-36 Tekstilde Katı Modelleme 3 0 5
LÜ-T-12 Tekstil Kalite Kontrolde Özel Konular 3 0 5
LÜ-T-18 Tekstil Kimyasal Yardımcı Maddeler ve Etkileşimleri 3 0 5
LÜ-T-39 Tekstil ve Konfeksiyonda Optimizasyon Uygulamaları 3 0 5
LÜ-T-24 Tekstil ve Konfeksiyonda Süreç Analizi 3 0 5
LÜ-T-40 Tekstil ve Konfeksiyon Üretiminde Simülasyon 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2018-2019 Bahar Tekstil Mühendisliği Açılacak Dersler() 45
LÜ-T-32 Elyaf ve İplik Mekaniği 3 0 5
LÜ-T-31 Enzimlerin ve Nanoteknolojik Ürünlerin Tekstil Boyacılığındaki Uygulamaları 3 0 5
LÜ-T-33 Giysi Konforu 3 0 5
LÜ-T-10 İleri Örme Teknolojisi 3 0 5
LÜ-T-05 İplik Oluşumu,Yapı ve Özellikleri 3 0 5
LÜ-T-26 İstatistiksel Deney Tasarımı 3 0 5
LÜ-T-19 Kıl Kökenli Lüks Lifler ve Terbiye İşlemleri 2 2 5
LÜ-T-14 Konfeksiyon Malzemeleri 3 0 5
LÜ-T-43 Koordinasyon Kimyası ve Tekstildeki Yeri 3 0 5
LÜ-T-06 Kumaş Geometrisi 3 0 5
LÜ-T-27 Kumaş Tutumu Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-T-07 Özel İplik Üretim Teknikleri 3 0 5
LÜ-T-08 Özgün Dokuma Teknikleri 3 0 5
LÜ-T-17 Renk Ölçüm Sistemleri 2 2 5
LÜ-T-44 Salgı Kökenli Lüks Lifler ve Terbiye İşlemleri 3 0 5
LÜ-T-29 Sipariş Tahminlemesi ve Envanter Yöntemi 3 0 5
LÜ-T-09 Teknik Tekstiller 3 0 5
LÜ-T-20 Tekstil Boyacılığında Yeni Teknoloji ve Yöntemler 3 0 5
LÜ-T-30 Tekstil Boyacılığının Bilimsel Esasları 3 0 5
LÜ-T-03 Tekstilde İstatistiksel Analiz 3 0 5
LÜ-T-13 Tekstilde Kalite Sistemleri 3 0 5
LÜ-T-04 Tekstilde Tasarım ve Ürün Geliştirme 2 2 5
LÜ-T-24 Tekstil ve Konfeksiyonda Süreç Analizi 3 0 5
LÜ-T-46 Yüksek Performanslı Elyaf Teknolojisi 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Yıllık Toplam AKTS: 125
Tez

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60