Genel Kayıt Prosedürü

Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrencileri isimleri Üniversitemizin web sitesinde ilan edilerek kesin kayıt prosedürü hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, kayıtlanacakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere NKÜ’ye davet edilir. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 
Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekretaryasına doğrudan başvurularını yapmaları gerekmektedir. Akademik takvimde ilan edilen kesin kayıt için son başvuru tarihinden sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü, gerekli kayıt işlemlerini yürütür.
 
NKÜ’de öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.
 
Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  NKÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem NKÜ’de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda, kayıtlanılan tüm dersleri notları ve AKTS kredileriyle gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.