Genel Kabul Koşulları

Lisans Programları Genel Kabul Şartları

Namık Kemal Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi sonucuna göre yerleştirme yapılmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve iki aşamadan oluşan sınavın ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılır. YGS’de bir puan türünde 500 üzerinden 140 ve üzeri puan alamayan adaylar LYS sınavına katılamaz (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç). YGS’de 140.0-179.9 arası puan alan adaylar yalnızca Namık Kemal Üniversitesi önlisans programları ve açıköğretim programlarını tercih edebilir. LYS’den 180 puan ve üzeri alanlar, ilgili puan türleri ile lisans programlarını tercih edebilir. Sınav sonucu yerleştirilen öğrenciler ÖSYM ve Namık Kemal Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır.

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı Lisans programlarına YGS ile birlikte Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Namık Kemal Üniversitesi’nde kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Lisansüstü Programları Genel Kabul Şartları

Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa verilir.

Lisansüstü eğitime başvuracak adaylar belirtilen süre içerisinde istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurur.

Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programları için lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için lisans veya yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,

c) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan istenen puan türünde, yüksek lisans programları ile yüksek lisans derecesiyle başvurulacak olan doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55.00 puan; lisans derecesi

ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise en az 90.00 puan almış olması ve mezuniyet not ortalamasının; 100 üzerinden en az 90.00 veya 4.00 üzerinden en az 3.50,

d) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) yabancı dil notunu gösteren resmi belge.