Kazanılan Derece

 Mezun olunduğunda Anatomi Yüksek Lisans diplomasına sahip olunur.