Temel Öğrenim Çıktıları

1-Fizik mezunları büyük oranda lisanüstü eğitime devam eder veya araştırma-geliştirme sektöründe yada eğitim-öğretim alanında mesleki yaşantısını sürdürür.
2-Fizik lisans öğrencileri fizik teorilerini ifade etmek için teorilerin uygulandığı problemlerin çözümünde matematiksel yöntemleri ve sayısal teknikleri (bilgisayarı) etkin şekilde kullanır.
3-Fizik lisans öğrencileri fiziksel niceliklerin, deneysel gözlemini ve ölçümünü, hata analizini yapar, deney sonuçlarını yorumlar; deney ile teori arasındaki ilişkileri kurabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
4-Fizik lisans öğrencileri fiziğin temelleri olan, klasik mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekaniği, istatistik fizik ve termodinamik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur. Ayrıca öğrenciler fiziğin alt alanlarından (teorik, deneysel ve sayısal) en az birine yönlenir.
5-Fizik lisans öğrencileri analitik düşünür, araştırıcıdır ve sorgular.
6-Fizik lisans mezunları fizik konularında literatürü inceler, sunum yapar, bireysel ve grup çalışması yapar, her türlü ifadede ve yazımda doğru ve güzel Türkçe kullanır.
7-Fizik lisans mezunları eğitim-öğretim ve araştırma alanında uluslararası seviyede olur. Bu amaçla başta İngilizce olmak üzere yabancı dildeki literatürü ve kaynakları takip eder, doküman hazırlar ve sunum yapar