Kazanılan Derece

 Mezun olunduğunda Biyoloji Lisans diplomasına sahip olunur.