Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

 Mezunlarımız; Büyükşehir Belediyeleri, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜBİTAK´taki çeşitli birimlerde (örneğin, tarla bitkileri, zirai mücadele, arı üretim, gıda kontrol, veteriner kontrol, toprak ve su kaynakları, su ürünleri, v.b. araştırma birimleri, hastanelerdeki moleküler biyoloji laboratuvarları, tahlil laboratuvarları;gümrük muhafaza müdürlükleri, atık su arıtım tesisleri, milli parklar, özel çevre koruma birimleri, hayvanat bahçeleri) çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise gıda sanayiinde, çevre danışmanlık hizmeti veren kurumlarda, laboratuvar malzemesi üreten firmalarda, biyolojik üretim alanlarında, özel botanik bahçelerinde ve ilaç endüstrisinde görev alabilirler. Mezunlardan akademisyen olmak isteyenler yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecekleri gibi gerek Biyoloji Anabilim Dalı´nda, gerekse Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalları´nda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) başvurabilirler.