Temel Öğrenim Çıktıları

1-Temel kimya branşıyla (organik, fizikokimya, analitik, anorganik, biyokimya) ile ilgili kimyasal maddeleri tanımlar ve bunları birbiriyle ilişkilendirir, laboratuar ekipmanlarını kullanır, laboratuarda tek başına ve grup çalışmasıyla bilimsel araştırma yapar.
2-Modern metod ve cihazları kullanarak bileşikleri sentezler, ayırır ve karakterize eder
3-Matematiğin ve fiziğin temel prensiplerini öğrenir ve bu prensipleri kimyasal problemlerin çözümünde kullanır
4-Laboratuar çalışmalarında kullanılan kimyasalların güvenlik ile ilgili kurallarını açıklar, kuralları uygular ve kimyasalların çevreye olan etkilerini tanımlar
5-Kuantum kimyası, kimyasal kinetik, elektrokimya ve ileri teknolojiler (nanoteknoloji, biyoteknoloji, vb) konularında güncel problemleri çözer
6-Kimyasal reaksiyonları yazar, reaksiyon yazma mantığını bilir, yazılan reaksiyonları yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları üç boyutlu olarak düşünür, tartışır.
7-Kimya ile ilgili bazı özel bilgisayar yazılımlarını etkili şekilde kullanır, basit moleküler modellemesi ve kimyasal hesaplamalar yapar
8-Kimya bilimini hayatın her aşamasında ve her sektörde varlığını benimseyen bir düşünce sistemi oluşturur.
9-Kimya bilimindeki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde mesleki İngilizce bilgisine sahip olur.
10-Kimya bilimi ile ilgili güncel literatürü takip eder, kütüphane ve diğer her türlü bilgi kaynağını ihtiyaçları doğrusunda etkili bir şekilde kullanır
11-Çeşitli endüstriyel firmalardaki (biyokimya, ilaç, gıda, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık vb.) arge laboratuarlarındaki temel sorunları çözer analiz eder ve konu ile ilgili enstrümantal cihazları kullanarak cihazlardan alınan sonuçları yorumlayabilecek ileri düzeyde bilgilere sahip olurlar
12-Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya gibi kimya biliminin ana bilim dallarının temel prensiplerini kullanır ve anabilim dalları arasında ilişki kurar