Temel Öğrenim Çıktıları

1-Yaratıcı ve 3 boyutlu düşünme yeteneği
2-Tasarım ve planlama mantığı ekoloji tabanlı proje üretmek
3-Tasarım ilkelerini tanımlayabilme yeteneği ve becerisi
4-Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği
5-Proje çalışmalarında bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinci
6-Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]
7-Multidisipliner çalışma yeteneği
8-Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
9-Kültürel alt yapının gerekliliğinin bilincine sahip olmak
10-Kendini ifade edebilme, sosyal iletişim ve hitap yeteneği
11-Her türlü doğa koşullarında çalışabilme ve uyum sağlayabilme yeteneği [Arazi etüdü ve çevre analizi, Planlama/Tasarım projelerinin (Yapısal ve Bitkisel) aplikasyonu, Bitkisel üretim, Bakım ve onarım]
12-Girişimcilik ve yenilikleri takip etmek ve kendini yenileme
13-Estetik görüş
14-Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneği