Kazanılan Derece

Mezun olunduğunda Tıp Doktoru diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Tıp Doktorudur.