Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

 Sağlık Ocakları, Devlet Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, özel sektör.