Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

 Bölüm mezunları, T.C. Devlet sektörleri; DSİ, Büyükşehir Belediyeleri, vb. kurumlarda, özel sektördeki her kurumda kimyager olarak istihdam edilebilmektedir.