Kazanılan Derece

 Mezun olunduğunda Kimya Lisans diplomasına sahip olunur.