Program Profili

 Mezun öğrencilere, yazın ve ekin bilgisinin yanında, çok dilli bir donanım kazandırılması temel erekler arasındadır. Küreselleşen dünyada teknolojik gelişme ve yeniliklerin yabancı dil bilgisini zorunlu hale getirdiği bir gerçektir. Program, bu yeni durumu derinliğine çözümleyerek, Eğitim-Öğretim programını Avrupa Birliği yolundaki ülkemizin Bologna sürecinde karşılaşabileceği en son gereksinimleri doğrultusunda oluşturma çabası içindedir.