Program Yöneticisi veya Dengi

Doç. Dr. Ali TİLBE (Bölüm Başkanı)/ Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY (Bölüm Bologna Koordinatörü)