Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

 Programı bitirecek olan öğrenciler akademik kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı dışında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, AB (Avrupa Birliği) Dairelerinde, Üniversitelerin dış ilişkiler bürolarında, yurt dışı ile ilişkili olan özel sektör kuruluşlarında, reklamcılık, turizm, dışalım, dışsatım, farklı alanlarda işlev yürüten şirketlerde, bankaların kambiyo ve dış ilişkiler bölümlerinde görev alma olanağı bulunabilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz, Fransızca yanında 40 kredilik İngilizce öğretimi yapmaları sayesinde ve istenilen ölçütlere uygun sınavları başarmaları durumunda, Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim kurumlarında Fransızca ve İngilizce öğretmeni olarak atanabilmektedirler.