Kayıt Kabul Koşulları

Lise Bitirme Diplomasına sahip olup,Öğrenci Yerleştirme Sınavına girerek Batı Dillerinin her hangi birinden yeterli puanı elde eden her öğrenci bölüme kayıt yaptırabilir. Dersleri takip edecek Fransızca düzeyine sahip olmayan öğrenciler zorunlu olarak bir yıl Hazırlık Sınıfında Temel Fransızca Dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.