Program Profili

Tarım ekonomisi, uygulamalı bir sosyal bilimdir. Toprak, emek, sermaye ve girişimcilik gibi kıt üretim faktörlerinin üretimde etkin olarak kullanılması ve elde edilen ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlar. Bu bağlamda ekonomi ve işletmede uygulanan ilke ve yöntemlerin tarım, gıda ve tarımsal girdi sektörlerine uygulanması konularına eğilir. Ekonomide olduğu gibi, tarım ekonomisi de neden-sonuç ilişkilerini araştırır. Bilimsel metotları ve ekonomik teoriyi kullanarak tarım, gıda ve tarımsal girdi sektörlerinin ve tarımsal işletmelerin problemlerini çözmeye çalışır. Tarım Ekonomisi Bölümü eğitim programının hedefi öğrencilere tarım ve kaynak ekonomisinin ve işletmeciliğin temel ilke ve kavramlarını öğretmektir. Söz konusu görevleri tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayilerde (gübre fabrikaları, gıda sanayi, vb.) başarı ile yerine getiren birçok Tarım Ekonomisti ve işletmecisi bulunmaktadır. Diğer bilgilerin yanı sıra, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Köy Sosyolojisi bilgileri ile donatılan Tarım Ekonomistleri çiftçiye yayım hizmeti götürmekte ve bu sanayi kuruluşlarının çiftçilerle başarılı ilişkiler kurmalarında da etkili olmaktadırlar.