Kazanılan Derece

Mezun olunduğunda Ziraat Mühendisliği diplomasına sahip olunur.