Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği Müzakere sürecinde ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum kapsamında kırsal kalkınma ajansları kurulmuştur, burada da tarım ekonomistlerinin istihdamı söz konusudur. Tarım sigortaları kanunu kabul edilmiş olup, özel sigorta şirketleri tarım departmanlarında Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendisleri istihdam edilebilecektir. Ayrıca Ziraat Bankasının tarımsal kredi plasmanını daraltması ve faizlerin düşmesi ile birlikte özel bankalarda da  “Tarımsal Bankacılık” bölümleri açılmış ve bu bölümlerde “tarım bankacılığı müşteri temsilcisi” olarak tarım ekonomistleri istihdam edilmektedir. Mezunların çalışabilecekleri bazı kurumlar şunlardır;     İlgili Bakanlıkların birimleri    Tüm Ticari ve Yatırım Bankaları    Şeker Fabrikaları A.Ş.    Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri    Pankobirlik,    Tarım Kredi Kooperatifleri,    Üretici Birlikleri    Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri    Devlet Planlama Teşkilatı    Devlet İstatistik Kurumu    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı    Milli Prodüktivite Merkezi    İhracatı Geliştirme Merkezi    Ticaret Odaları    Ticaret Borsaları    Sanayi Odaları    İhracatçı Birlikleri    Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar    Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar    Mesleki Örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği)