Kazanılan Derece

Mezun olunduğunda Peyzaj Mimarlığı diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Peyzaj Mimarı´dır.