Örneklerle Mezunların Mesleki Profilleri

ÖZel Sektör, Belediyeler, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde Peyzaj Mimarı istihdam edilmektedir.