Program Profili

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı´nın temel amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri izleyerek güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin üretimi amacıyla gerekli sistemlerin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, uluslar arası alanda rekabet edebilecek düzeyde çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, diğer bir ifadeyle; bilim ve mühendislik yöntemleri kazandırılmış, çevre bilincinde olan, ülkesini ve mesleğini seven gıda mühendisleri yetiştirmektir.