Kazanılan Derece

Mezun olunduğunda Gıda Mühendisliği diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Gıda Mühendisi´dir