Sosyoloji Kredili Ders Yapısı Şeması


Programlarımızın faaliyete geçtikleri eğitim öğretim yıllarına göre ilgili sınıflarda öğrencileri bulunmaktadır
1. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
SOSB129 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları 0 2 3
SOSB119 Felsefeye Giriş 4 0 6
MAT101 Matematik I 2 0 2
SOSB127 Psikolojiye Giriş 4 0 6
SOSB135 Sosyolojiye Giriş 3 0 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 3
SOSB123 Sosyolojik Düşünme Yöntemleri 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
SOSB130 Gelişim Psikolojisi 4 0 6
SOSB128 İlk ve Ortaçağ Felsefesi 4 0 6
SOSB133 Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 5
SOSB131 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2 0 4
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 3
SOSB137 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 3
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60
2. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SOSB215 Din Sosyolojisi 2 0 3
SOSB270 İktisat Sosyolojisi 2 0 3
SOSB211 Klasik Mantık 4 0 6
SOSB217 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 4
SOSB280 Osmanlının Sosyo-Ekonomik Yapısı 2 0 3
SOSB209 Toplumsal Yapı - Toplumsal Değişme 3 0 5
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ() 6
SOSBS301 Edebiyat Sosyolojisi 2 0 3
SOSB263 İletişim Sosyolojisi 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SOSB260 Aile Sosyolojisi 2 0 4
SOSB264 Köy ve Kent Sosyolojisi 2 0 4
SOSB212 Modern Mantık 4 0 6
SOSB272 Siyaset Sosyolojisi 2 0 3
SOSB213 Türkiye’de Sosyoloji Tarihi 2 0 4
SOSB214 Türk Modernleşmesi 2 0 3
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 6
SOSB283 Çevre Sosyolojisi 2 0 3
SOSB282 Küçük Gruplar Sosyolojisi 2 0 3
SOSB266 Sağlık Sosyolojisi 2 0 3
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60
3. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SOSB305 Aydınlanma ve Sonrası Felsefe 4 0 6
SOSB301 Modern Sosyoloji Kuramları 3 0 3
SOSB307 Psikometrik Psikoloji 4 0 6
SOSBS309 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri I 2 0 3
SOSB315 Sosyolojide İstatistik ve Veri Analizi I 1 2 3
SOSBS311 Türkiye´nin Toplumsal Yapısı 2 0 3
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 6
SOSB317 Etnisite ve Çokkültürlülük Sosyolojisi 2 0 3
SOSB311 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SOSB306 Demografya 3 0 3
SOSB316 Eğitim Sosyolojisi 2 0 3
SOSB310 İslam Felsefesi 4 0 6
SOSBS310 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri II 2 0 3
SOSB312 Sosyal Psikoloji 4 0 6
SOSB314 Sosyolojide İstatistik ve Veri Analizi II 1 2 3
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 3.SINIF BAHAR YARIYILI() 6
SOSB268 Göç Sosyolojisi 2 0 3
SOSBS306 Tüketim Sosyolojisi 2 0 3
SOSBS302 Uluslaşma ve Milliyetçilik 2 0 3
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60
4. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SOSB411 Bitirme Projesi I 0 2 6
SOSB413 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 6
SOSB409 Sosyolojik Metin Analizi I 2 0 4
SOSB407 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi 3 0 5
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ() 9
SOSBS405 Gençlik Sosyolojisi 2 0 3
SOSBS403 Ortadoğu ve Türkiye Çalışmaları 2 0 3
SOSB277 Osmanlıca I 2 0 3
SOSBS401 Toplumsal Tabakalaşma 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SOSB412 Bitirme Projesi II 0 2 6
SOSB402 Güncel Sosyolojik Tartışmalar 4 0 6
SOSB410 Sosyolojik Metin Analizi II 2 0 4
SOSB414 Yeni Dini Hareketler 3 0 5
Seçmeli SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ() 9
SOSB130 Gelişim Psikolojisi 4 0 6
SOSB128 İlk ve Ortaçağ Felsefesi 4 0 6
SOSBS404 Küreselleşme Çalışmaları 2 0 3
SOSB278 Osmanlıca II 2 0 3
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60