Perfüzyon (YL) Kredili Ders Yapısı ŞemasıDers

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBE 02 Araştırma ve Yayın Etiği 1 2 5
LÜ SBE 01 Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 2 5
LÜ SBE 03 Biyoistatistik 3 0 5
PRF 104 Dolaşım Sistemi Biyofizyolojisi 2 0 5
PFR 107 Kalp ve Damar Cerrahisinde Anestezi 3 2 5
PRF 108 Kardiyak Cerrahi ve Ekstrakorporeal Dolaşım Teknikleri 3 2 5
PRF 102 Kardiyopulmoner Bypass ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi 2 2 5
PRF 101 Kardiyopulmoner ve Dolaşım Sistemi Anatomisi 2 0 5
PRF 103 Kardiyovasküler Farmakoloji 2 0 5
PRF 105 Perfüzyon Hematolojisi 2 0 5
PRF 106 Perfüzyon Teknikleri ve Biyomedikal Entrümantasyon 3 2 5
LÜ SBE 04 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2017-2018 GÜZ PERFÜZYON SEÇMELİ DERSLERİ() 25
PRF 110 Dolaşım Destek Sistemleri ve Kalp-Akciğer Nakli 2 2 5
PRF 109 Pediatrik Perfüzyon 2 2 5
Toplam AKTS: 90
Yıllık Toplam AKTS: 90
Tez

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBE TEZ 02 Tez Çalışması 1 0 15
SBE TEZ 01 Tez Proje Önerisi 1 0 5
SBE TEZ 03 Tez Yazma ve Sonuç Raporu 1 0 5
LÜ SBE 04 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 35
Yıllık Toplam AKTS: 35