Sınav Düzenlemeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir.